Xem vận hạn

Trong quan điểm cho rằng tinh đẩu trong âm lịch phương Đông là tinh tú có thật trong vũ trụ quan, mỗi tinh đẩu đều có ảnh hưởng đến cho cộng đồng, hay với cá nhân con người là mỗi năm sẽ có sao kiết, sao hung chiếu mệnh. Điều này sẽ ảnh hưởng tới vận mệnh của người đó suốt 1 năm. Một năm có 9 chùm sao và 8 hạn Huỳnh Tuyền, Tam Kheo, Ngũ Mộ, Thiên Tinh, Toán Tận, Thiên La, Địa Võng, Diêm Vương đi cùng nhau. Tùy theo những sao và hạn và nam hay nữ mà có những ảnh hưởng xấu tốt khác nhau. Dưới đây là công cụ tra cứu vận hạn năm 2018. Công cụ tra cứu này sẽ cung cấp các thông tin về Sao chiếu mệnh, Hạn Kết Hung, Hạn Tam Tai, Hạn Hoàng Ốc, Hạn Kim Lâu, Hạn tổng quát trong đời.

 

Mời bạn xem vận hạn 2018!

 

Ngày sinh:

Xem ngay

XEM VẬN HẠN NĂM 2021 CHO GIA CHỦ SINH NĂM Canh Thân

Gia chủ sinh ngày: 2/9/1980 Âm lịch
Tuổi: Canh Thân - Nam mạng