Chọn việc:

Xem ngày giờ tốt xấu xuất hành

Xem ngày xuất hành - Trước khi lên đường đi công tác xa, đi du học, hoặc đến một vùng đất mới, lên tàu ra khơi… xem ngày tốt, giờ tốt để xuất hành là việc cần thiết để chuyến đi được bình an và thuận lợi.

Ngày, tháng năm sinh:

Thời gian cần xem:

Xem ngay