Thư viện

Giới thiệu thư viện tin tức tổng hợp những tin liên quan đến cung tuổi vận mệnh ... của 12 con giáp.
Dự báo thứ 5 ngày 26/05/2016 của 12 con giáp

Dự báo thứ 5 ngày 26/05/2016 của 12 con giáp

Dự báo thứ 5 ngày 26/05/2016 của 12 con giáp khuyên Kỷ Mão nên thay đổi phương hướng, đi xa, di chuyển, dời chỗ, trả nợ đáo hạn

Dự báo thứ 4 ngày 25/5/2016 của 12 con giáp

Dự báo thứ 4 ngày 25/5/2016 của 12 con giáp

Dự báo thứ 4 ngày 25/5/2016 của 12 con giáp khuyên Quý Sửu nên dọn dẹp văn phòng, chỉnh đốn hồ sơ, sắp xếp lại công việc

Dự báo thứ 3 ngày 24/05/2016 của 12 con giáp

Dự báo thứ 3 ngày 24/05/2016 của 12 con giáp

Dự báo thứ 3 ngày 24/05/2016 của 12 con giáp khuyên Bính Dần nên nhẫn nhịn trong sự giao thiệp, trao đổi ý kiến, gặp quý nhân nhờ cố vấn

Dự báo thứ 2 ngày 23/05/2016 của 12 con giáp

Dự báo thứ 2 ngày 23/05/2016 của 12 con giáp

Dự báo thứ 2 ngày 23/05/2016 của 12 con giáp khuyên Nhâm Ngọ nên sửa sang nhà cửa, tu bổ đồ đạc, hòa giải, khéo léo trong công việc

Dự báo thứ 7 ngày 21/05/2016 của 12 con giáp

Dự báo thứ 7 ngày 21/05/2016 của 12 con giáp

Dự báo thứ 7 ngày 21/05/2016 của 12 con giáp khuyên Bính Dần nên trao đổi ý kiến, gặp quý nhân nhờ cố vấn, nhẫn nhịn trong sự giao thiệp

Dự báo thứ 6 ngày 20/05/2016 của 12 con giáp

Dự báo thứ 6 ngày 20/05/2016 của 12 con giáp

Dự báo thứ 6 ngày 20/05/2016 của 12 con giáp khuyên Quý Mão nên nhẫn nại đợi thời cơ, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc

Dự báo thứ 5 ngày 18/05/2016 của 12 con giáp

Dự báo thứ 5 ngày 18/05/2016 của 12 con giáp

Dự báo thứ 5 ngày 18/05/2016 của 12 con giáp khuyên Tân Sửu nên chậm rãi thăm dò tình thế, chỉnh đốn hồ sơ, sắp xếp lại công việc

Tử vi 12 Con giáp thứ tư ngày 18/05/2016

Tử vi 12 Con giáp thứ tư ngày 18/05/2016

Tử vi 12 Con giáp thứ tư ngày 18/05/2016 khuyên Quý Hợi nên thực hiện điều dự tính, thay đổi phương hướng, đi xa, di chuyển

Tử vi 12 Con giáp thứ ba ngày 17/05/2016

Tử vi 12 Con giáp thứ ba ngày 17/05/2016

Xem tử vi 2016 thứ ba của 12 con giáp ngày 17/05/2016 -Ngày Kỷ Hợi thuộc Bình Địa Mộc. Căn Kỷ Thổ khắc Chi Hợi Thủy., Tuổi xung với ngày: Tân Ty., Đinh Ty.

Tử vi tuần mới từ ngày 16/05/2016-22/05/2016

Tử vi tuần mới từ ngày 16/05/2016-22/05/2016

Tử vi tuần mới từ ngày 16/05/2016-22/05/2016 thấy Nhâm Dần sẽ gặp vài sự phiền hà do kẻ tiểu nhân ganh ghét